Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

9 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Bydgoszczy, w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SIM” w Bydgoszczy, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Enter T&T sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej w jednym z budynków objętych wnioskiem,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej jednego z budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

 

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków objętych wnioskiem.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.49.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 09.11.2022 09:35