Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

29 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Rzeszowie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Geodeci” w Rzeszowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1.       doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,

2.       wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków,

3.       utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy i instalacji, w tym kanalizacji kablowych, jeśli Operator wykona je na podstawie decyzji, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Operatora usług telekomunikacyjnych,

4.       wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.76.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Mitka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.11.2023 07:55