Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla E-CHO sp. z o.o.

31 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla E-CHO sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach przy wykorzystaniu istniejącej w nich infrastruktury telekomunikacyjnej E-CHO sp. z o.o.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji E-CHO sp. z o.o. jest uprawniona do dostępu do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku oraz posadowionej tam własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, na którą składają się:

  1. instalacje telekomunikacyjne budynków wykonane w technologii światłowodowej,
  2. doprowadzone do budynków światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne,

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.3.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 31.08.2022 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2022 12:30