Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.04.2022 09:18 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Der.Net sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
28.04.2022 09:15 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Der.Net sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji