Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla DATA-COM Piotr Data

21 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zmiany „Umowy o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych”, zawartej w dniu 23 lutego 2017 r. pomiędzy Piotrem Data prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data a Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowe Miasto” w Rzeszowie.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie:
1) doprecyzowania zasad uzgadniania przebiegu sieci i projektu wykonawczego,
2) usunięcia opłat za dostęp do nieruchomości.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.44.2018”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.01.2019 14:00