Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czarnet sp. z o.o.

26 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Czarnet sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w miejscowości Grabin przy ul. Nyskiej 33 w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Czarnet sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej budynku w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.141.2023”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Augustynowicz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.01.2024 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2024 11:40