Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” sp. j.

9 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Cheeloo do nieruchomości położonej w Dębicy i posadowionych na niej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Budzisz 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21I, 21K, 21L, 21M w Dębicy, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)     wykonania instalacji telekomunikacyjnych w jednym budynkach w technologii światłowodowej,
2)    wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.83.2017.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 09.08.18 10:00
Aktualizacja informacji: 09.08.18 09:39