Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Cheeloo J.Turczyn i wspólnicy sp.j.

20 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy sp. j.  do nieruchomości położonych w Dębicy przy ul. Krasińskiego obejmującej działki ewidencyjne o numerach:

  1. 404 ujętej w obrębie ewidencyjnym 0001, ul Krasińskiego,
  2. 405 ujętej w obrębie ewidencyjnym 0001, ul. Krasińskiego.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy sp. j.  jest uprawniona do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. korzystania z punktów styku w każdym z  budynków,
  3. korzystania z instalacji telekomunikacyjnych znajdujących się w budynkach,
  4. korzystania z energii elektrycznej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.79.2017”.  

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.04.2018 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2018 22:56