Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

16 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.  do nieruchomości i budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Dęblińskiej 11 w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony i obowiązany do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2) wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza i instalacji telekomunikacyjnej,
4) usunięcia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będącej już na budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.332.2017.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu.

Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.08.2018 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2018 14:39