Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla  Centrum Usług Komputerowych "GROT" sp. z o.o.

19 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Centrum Usług Komputerowych "GROT" sp. z o.o. z  siedzibą w Sosnowcu do nieruchomości położonej w Sosnowcu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Warszawskiej 9,  w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 
 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. eksploatacji światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku należącej do Udostępniającego,
  3. korzystania z punktu styku w budynku,

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.48.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 19.12.2022 10:45