Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ATM S.A. - kable telekomunikacyjne

2 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A., w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 Pt, znajdującej się w budynku Data Center T-Mobile Polska S.A. przy ul. Jana Pawła II 66 w Piasecznie, położonym na terenie Logicor Piaseczno.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Decyzja zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. z uwagi na brak wolnych zasobów, które mogłyby podlegać udostępnieniu na rzecz ATM S.A.

Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Prezes UKE nie publikuje załącznika nr 1 do decyzji.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WIT.6080.1.2018.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 02.07.2019 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2019 13:55