Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla A-MEDIA

2 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę ramową dzierżawy konstrukcji wsporczych PGE Dystrybucja S.A. z dnia 5 maja 2014 r. nr 322/2014 oraz umowy szczegółowe z dnia 1 lipca 2015 r., z dnia 1 października 2015 r. nr 03/DKW/322-2/2015 i z dnia 21 grudnia 2018 r., nr 03RM/DKW/322-3/2018 i 03RM/DKW/322-4/2018 zawarte pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Jarosławem Łaszczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą A-MEDIA Jarosław Łaszczuk.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Decyzja zakłada przedłużenie terminu obowiązywania umów oraz zmianę ich postanowień, w tym opłat.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.3.2019.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 02.07.2019 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2019 14:47