Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych TOYA sp. z o.o. w budynkach wielorodzinnych

21 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji dotyczącej ponownego rozpoznania sprawy zakończonej  decyzją z dnia 13 maja br. określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych TOYA sp. z o.o.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zawarte w rozstrzygnięciu warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli telekomunikacyjnych TOYA sp. z o.o. Zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WIT.6082.6.2018”. 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na  naszej stronie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 21.10.2019 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2019 11:56