Konsultacje projektu decyzji dot. rezerwacji częstotliwości na rzecz MSWiA

4 marca 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 37,058-37,086 GHz oraz 38,318-38,346 GHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 13 października 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-20/10(2), zmienioną decyzją Prezesa UKE z dnia 29 grudnia 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-20/10(4), na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Konsultacje potrwają 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w pliku załączonym poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące projektu decyzji dokonującej rezerwacji częstotliwości z zakresów częstotliwości 37,058-37,086 GHz oraz 38,318-38,346 GHz na kolejny okres”.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: .

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
  2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matulka
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.03.2020 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:45