Konsultacje projektu decyzji dot. rezerwacji częstotliwości na rzecz MSWiA4 marca 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 12,751-12,779 GHz oraz 13,017-13,045 GHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 21 września 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-3/10(12), zmienioną decyzją Prezesa UKE z dnia 28 lutego 2013 r. nr DZC-WSZ-5104-3/10(24), na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).
Konsultacje potrwają 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego.
Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w pliku załączonym poniżej.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące projektu decyzji dokonującej rezerwacji częstotliwości z zakresów częstotliwości 12,751-12,779 GHz oraz 13,017-13,045 GHz na kolejny okres”.
Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: .

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2)    na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matulka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.03.2020 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:44