Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska sp. z o.o.

19 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku na niej posadowionego położonego w Warszawie przy ul. Strzelców 1F, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
 
Konsultacje potrwają 30 dni.

Postępowanie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej, dlatego bieg określonego wyżej terminu może rozpocząć się i trwać także w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15zzs ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)).

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej lub miedzianej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii miedzianej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Jednocześnie zgodnie z projektem decyzji postępowanie zostanie umorzone w części dotyczącej zapewnienia Operatorowi dostępu do:

  • instalacji telekomunikacyjnej budynku, z wyjątkiem kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, stanowiącej własność udostępniającego,
  • punktu styku znajdującego się w budynku i stanowiącego własność udostępniającego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.138.2018”.
 
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Stafiej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 19.05.2020 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2020 13:19