Konsultacje projektu decyzji dla SPIDERNET Szczygłowski Michał

30 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości gruntowych położonych w Częstochowie, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o.o.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)      przeprowadzenia modernizacji należących do Operatora instalacji telekomunikacyjnych budynków,
2)      odtworzenia w technologii światłowodowej przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów zmodernizowanych instalacji, oraz odtworzonych przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.304.2016”. 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 30.05.2018 15:45