Konsultacje projektu decyzji dla Shentel Network sp. z o.o.

11 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Shentel Network sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie do nieruchomości położonych w Szczecinie, obejmujących działki ewidencyjne o numerach:
1. 27/16, obręb 1048, ul. Potulicka 20C,
2. 27/17, obręb 1048, ul. Potulicka 20F,
3. 27/18, obręb 1048, ul. Potulicka 20G i H.

Zgodnie z projektem decyzji Shentel Network sp. z o.o. jest uprawniona do:
1) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2) korzystania z punktów styku w każdym z  budynków,
3) korzystania z instalacji telekomunikacyjnych znajdujących się w budynkach,
4) korzystania z energii elektrycznej.

Ponadto Prezes UKE w umorzył postepowanie w stosunku do nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną numer 27/19, obręb 1048, ul. Potulicka.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.193.2016”.  

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.04.2018 14:30