Konsultacje projektu decyzji dla PGE

15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej należącej do PGE Dystrybucja przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Konsultacje potrwają 30 dni.

Konsultacjom podlegają warunki dostępu do infrastruktury technicznej – słupów elektroenergetycznych – w celu podwieszenia na niej kabli telekomunikacyjnych. Proponowane rozwiązania stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o prawo dostępu do linii energetycznych.

Zaproponowane rozwiązania mają zatem odpowiadać potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a jednocześnie nie zakłócać funkcjonowania PGE Dystrybucja jako operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej.

Skutkiem wprowadzenia ww. rozwiązań, ma być również możliwość podłączenia znacząco większej liczby gospodarstw domowych do szybkiej sieci telekomunikacyjnej, przez co ograniczone zostanie wykluczenie cyfrowe.

Projekt decyzji określa kluczowe zasady zapewnienia dostępu do linii energetycznych, m.in.:

  • prawa i obowiązki stron,
  • tryb zawarcia umowy ramowej oraz umów szczegółowych dotyczących konkretnych lokalizacji,
  • terminy realizacji poszczególnych etapów udzielenia dostępu,
  • warunki prowadzenia prac na słupach elektroenergetycznych,
  • oraz wysokość opłat z tytułu zapewnienia dostępu.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6082.3.2019”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.07.2020 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2020 12:27