Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji dla NETFALA Mariusz Chmielewski

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Mariusza Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETFALA Mariusz Chmielewski

14 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych nr 158/OW/2017, zawartej w dniu 24 stycznia 2017 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28 grudnia 2021 r., regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia drogowego, zawartej pomiędzy NETFALA Mariusz Chmielewski a PGE Dystrybucja S.A.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.16.2022”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 14.11.2022 13:30