Konsultacje projektu decyzji dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

8 czerwca 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonych w Szczytnie przy ul. Królowej Jadwigi 4, 4A oraz ul. Łomżyńskiej 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20B/1, 20B/2.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)      wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,

2)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,

3)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.63.2017”. 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.06.2018 16:20