Konsultacje projektu decyzji dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

22 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Marcina Ziółka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonej w Szczytnie przy ul. Królowej Jadwigi 2, 2A, 2B, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.
 
Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)      wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
2)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
3)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.
 
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.80.2017”.  
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 22.05.2018 09:45