Konsultacje projektu decyzji dla MATCOM

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie dostępu dla Marcina Ziółka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamionek koło Szczytna przy ul. Kamionek 10 i 11, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwowania, remontowania i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych.

Ponadto zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE odmawia umożliwienia Operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków, gdyż w budynkach istnieją już instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, wykonane w technologii światłowodowej. Projekt zakłada również umorzenie postępowania w części dotyczącej umożliwienia korzystania z punktów styku.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 200.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 28.12.17 11:45
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:11