Konsultacje projektu decyzji dla ISTS sp. z o.o.

11 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o.  do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Masarskiej 9.

Konsultacje potrwają 30 dni.


Zgodnie z projektem decyzji ISTS sp. z o.o. jest uprawniona do:

1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
2. korzystania z punktu styku,
3. eksploatacji miedzianych instalacji telekomunikacyjnych znajdujących się w Budynku,
4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.69.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 
 

W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.04.2018 11:50