Konsultacje projektu decyzji dla ISI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

6 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany umowy ISI sp. z o. o. z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Marki sp. z o.o. z dnia 26 września 2006 r. w zakresie usunięcia postanowień dotyczących opłat za dostęp do nieruchomości i do posadowionego na niej budynku.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie:

  1. wykreślenia postanowień o opłatach miesięcznych za dostęp do nieruchomości i budynku,
  2. umożliwienie dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu do instalacji elektrycznej, w tym umożliwienie zainstalowania podlicznika,
  3. wprowadzenie rozliczeń za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań w/w podlicznika.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.288.2016”. 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 06.04.2018 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 12:24