Konsultacje projektu decyzji dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Pawła Karnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski do nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia przy ul. Krakowskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 oraz ul. Strzeleckiej 42, 44, 46, 48, 50, 52  w Poznaniu.
 
Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji,  „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski jest uprawniony do:
1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych.
 
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.121.2018”. 
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu.
 
Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Madejski
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.02.2020 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2020 12:55