Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynków 3a oraz 3b/2014

10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji oraz postanowienia w zakresie:

 1. hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (rynek 3a):  
  1. decyzja nakładająca, utrzymująca i zmieniająca obowiązki regulacyjne nałożone na Orange Polska S.A.(sygnatura sprawy DR.SMP.6040.1.2019);
  2. decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji na 51 obszarach gminnych określonych w decyzji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2019).
 1. hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (rynek 3b):
  1. decyzja nakładająca, utrzymująca i zmieniająca obowiązki regulacyjne nałożone na Orange Polska S.A. (sygnatura sprawy DR.SMP.6040.2.2019);
  2. decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji na 84 obszarach gminnych określonych w decyzji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2019);
  3. postanowienie stwierdzające występowanie skutecznej konkurencji na 67 obszarach gminnych określonych w postanowieniu (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.3.2019).

W ww. rozstrzygnięciach Prezes UKE określił rynek właściwy; ustalił, czy występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej lub stwierdził występowanie skutecznej konkurencji, wyznaczył (w przypadku regulacji) podmiot o znaczącej pozycji rynkowej, nałożył, utrzymał, zmienił lub uchylił obowiązki regulacyjne w uzasadnionych przypadkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekty rozstrzygnięć wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektów prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu rozstrzygnięcia w sprawie (sygnatura właściwego rozstrzygnięcia)”.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 10.01.2019 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019 16:33