Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez zmianę wysokości opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS. 

Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 25 maja – 25 czerwca 2018 r.

Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.08.2018 13:50