Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

17 września 2019 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych organów regulacyjnych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez modyfikację zapisów w Części I Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2019 r.

Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.09.2019 15:10