Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

20 sierpnia br. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych organów regulacyjnych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na zmianie zapisów:

  • Części I Ogólnej, w Rozdziale 9 „Cennik”, w pkt 9.10 „Opłaty związane z punktem dostępu do usługi (PDU)”, Tabela 55,
  • Części V Usługa BSA, w Rozdziale 2 „Szczegółowe zasady realizacji PDU dla Usługi BSA”, w pkt 2.3.4. „Poziom dostępu Ethernet” poprzez usunięcie ograniczeń dla interfejsu 10 GE i dodanie możliwości zestawienia dostępu na porcie 100 GE wraz z modyfikacją związanych z tym załączników.

Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 20 maja – 19 czerwca 2020 r.

Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Pajnowski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 21.08.2020 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2020 12:09