Konsolidacja projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

15 lutego 2022 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekty decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię miedzianą oraz projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię światłowodową, w zakresie zapewnienia dostępu do hurtowej usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

Projekty decyzji podlegały konsultacjom krajowym w dniach 29 czerwca – 29 lipca 2021 r.

Treść projektów decyzji Prezesa UKE uwzględniających wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Sałata
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.02.2022 11:40