Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz

Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), zwanej dalej „Pt”, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes UKE”) informuje co następuje.

1.    Z dniem 24 lutego 2021 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz.

2.    Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz (dalej „Projekt”).

3.    Projekt udostępniony został na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.bip.uke.gov.pl).

4.    Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 35 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15, lub w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.

5.    Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 Pt.:
       - Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
       - Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.bip.uke.gov.pl).

6.    Celem utworzenia planu zagospodarowania dla zakresu 17,7-19,7 GHz jest efektywniejsze wykorzystanie tego zakresu na potrzeby służby stałej oraz stałej satelitarnej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jacek Oko
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 24.02.2021 16:55