Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Drugie konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Z dniem 6 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty:

  1. Ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
  2. Dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
  3. Projektu rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Projekty ww. dokumentów zostały opublikowane w plikach załączonych poniżej.

Rozdysponowanie częstotliwości z pasma 3,6 GHz w ramach aukcji umożliwi efektywną dystrybucję częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz i pozwoli na przydzielenie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ciągłych bloków widma radiowego na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych, w tym w technologii 5G.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska lub opinii do projektów dokumentów będących przedmiotem konsultacji, są proszone o składanie stanowisk lub opinii na piśmie, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa - z dopiskiem: „Stanowisko – drugie konsultacje aukcji 3,6 GHz”.

Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upływa dnia 12 maja 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres e-mail: .

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
  2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jacek Oko
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 06.04.2023 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2023 12:37