Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana terminu - Konkurs na przeprowadzenie weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej działając na podstawie punktu 5.3 podpunkt 1 i 2 Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego informuje, że ustalony na dzień 21 sierpnia 2023 r. do godziny 12.00 termin składania ofert w postępowaniu na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polską S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 986 z późn. zm.), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2022 – przedłuża do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godziny 12.00.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.08.2023 12:35