Postępowanie konkursowe ws. przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza niniejszym postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, rok 2020 i rok 2021 zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy.

Szczegóły postępowania konkursowego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), którą można odebrać w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Departament Rynku Pocztowego, piętro 10, pokój nr 10.14 lub 10.18 lub otrzymać pocztą elektroniczną. Przy odbiorze SWPK należy podać adres do korespondencji.

Oferty można składać w siedzibie UKE pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – piętro 1, pokój nr (01.37), w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10.00.

Osobami upoważnionymi ze strony UKE do kontaktów w sprawie postępowania konkursowego są Ewa Marczak tel. 22 53 49 339, fax 22 53 49 301, e-mail: ewa.marczak@uke.gov.pl oraz Maciej Borychowski tel. 22 5349 428,

e-mail: maciej.borychowski@uke.gov.pl

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 14.11.2019 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019 15:12