Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej działając na podstawie punktu 5.3 podpunkt 1 Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego informuje, że ustalony na dzień 2 lutego 2023 r. do godziny 12:00 termin składania ofert w postępowaniu konkursowym na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2022, rok 2023 i rok 2024 pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej instrukcją rachunkowości regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów – przedłuża do dnia 6 lutego 2023 r. do godziny 12:00.   

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 01.02.2023 14:20