Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK)

Na podstawie punktu 5.2 ppkt 1 SWPK Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej modyfikuje treść SWPK w ten sposób, że zapis punktu 3.1.4.1 ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, iż Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o biegłych;”.

Zgodnie z punktem 5.2 ppkt 2 SWPK, modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.01.2023 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2023 15:22