Biegły do badania sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. na kolejne trzy lata

Działając na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Pt), po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który zbada roczne sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. za rok 2018, rok 2019 i rok 2020 pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) instrukcją, o której mowa w art. 53 ust. 5 Pt, w dniu 26 lutego 2019 r. Prezes UKE powołał spółkę Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej w sposób umożliwiający identyfikację przepływów transferów wewnętrznych związanych z działalnością w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego służącego do świadczenia usług transmisji programów radiofonicznych oraz transmisji programów telewizyjnych.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 14.03.2019 09:55