Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.05.2022 09:50 Karolina Melon publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Miasto Włocławek
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji