Działalność lobbingowa

 • Działalność lobbingowa wobec UKE w 2016 roku

  15 lutego 2017

  Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2016 r.

 • Działalność lobbingowa wobec UKE w 2015 roku

  25 lutego 2016

  Informacja Dyrektora Generalnego UKE o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2015 roku.

 • Działalność lobbingowa wobec UKE w 2014 roku

  24 lutego 2015

  Informacja Dyrektora Generalnego UKE o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2014 roku.

 • Działalność lobbingowa wobec UKE w 2013 roku

  21 lutego 2014

  Informacja Dyrektora Generalnego UKE o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2013 roku.

 • Działalność lobbingowa wobec UKE w 2012 roku

  13 lutego 2013

  Informacja Dyrektora Generalnego UKE o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2012 roku.

 • Działalność lobbingowa wobec UKE w 2011 roku

  27 stycznia 2012

  Informacja Dyrektora Generalnego UKE o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2011 roku.