Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

40,5-43,5 GHz

Zestawienie aktualnych rezerwacji i pozwoleń wydanych w zakresie 40,5-43,5 GHz dostępne jest tutaj.

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do zestawienia dostępna jest tutaj.

 

Prezentowane zestawienie ma wyłącznie charakter informacyjny co do stopnia wykorzystania widma częstotliwości w danym zakresie. Jego stan może ulegać częstym zmianom z uwagi na ciągły proces rozpatrywania składanych wniosków o przyznanie uprawnień do częstotliwości (np. rezerwacje i pozwolenia), wniosków o ich zmianę oraz procesu uchylania lub cofania istniejących uprawień.

Dane zawarte w zestawieniu mogą być pomocne w składaniu wniosków o przydzielenie uprawnień, jednak fakt złożenia takiego wniosku nie gwarantuje uzyskania uprawnienia. Przesłanka dostępności widma będzie oceniana wg stanu na dzień wydawania decyzji przez Prezesa UKE.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: .


 
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mirosław Izdebski
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Kamil Krakowiak
Data publikacji: 23.02.2018 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2023 07:42