3400-3600 MHz

Informacja o zajętości widma w zakresie 3400-3600 MHz dostępna jest tutaj.

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do zestawienia dostępna jest tutaj.

 

Prezentowane zestawienie ma wyłącznie charakter informacyjny co do stopnia wykorzystania widma częstotliwości w danym zakresie. Jego stan może ulegać częstym zmianom z uwagi na ciągły proces rozpatrywania składanych wniosków o przyznanie uprawnień do częstotliwości (np. rezerwacje i pozwolenia), wniosków o ich zmianę oraz procesu uchylania lub cofania istniejących uprawień.

Dane zawarte w zestawieniu mogą być pomocne w składaniu wniosków o przydzielenie uprawnień, jednak fakt złożenia takiego wniosku nie gwarantuje uzyskania uprawnienia. Przesłanka dostępności widma będzie oceniana wg stanu na dzień wydawania decyzji przez Prezesa UKE.

Wykaz wydanych decyzji rezerwacyjnych a także dane dotyczące pozwoleń radiowych zawierające informacje o zajętości poszczególnych gmin objętych pozwoleniem zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego artykułu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: .


 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 05.03.18 15:30
Aktualizacja informacji: 15.07.19 11:19