Dostęp do nieruchomości leśnych. Wytyczne dla nadleśniczych dotyczące udostępnienia nieruchomości na potrzeby telekomunikacji

Przedstawiamy pakiet trzech dokumentów dotyczący dostępu do nieruchomości pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Prezentowany materiał wskazuje na prawa i obowiązki w zakresie dostępu do nieruchomości leśnych oraz rekomendacje ich stosowania przez co przydatny jest zarówno dla nadleśniczych jak i  dla inwestorów tj. operatorów i jednostek samorządu terytorialnego, którzy chcieliby skutecznie skorzystać z prawa dostępu do nieruchomości leśnych w celu posadowienia swojej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki tej publikacji obie strony będą mogły oprzeć swoją współpracę na przejrzystych warunkach, co powinno usprawnić cały proces inwestycyjny związany z budową sieci telekomunikacyjnych.
 
Podstawowy dokument - Wytyczne - odpowiada na pytanie jak przełamać bariery we współpracy z nadleśnictwami przy ubieganiu się o dostęp do ich nieruchomości. W dokumencie określono  również sposób i tryb publikowania warunków przez nadleśniczych, a także jakie czynności może podjąć inwestor w przypadku odmowy uzyskania dostępu.

Kolejny dokument - Warunki ramowe - stanowi propozycję warunków na jakich powinny być udostępnione nieruchomości leśne. Zamierzeniem tego dokumentu jest określenie jednolitych i niedyskryminacyjnych zasad dostępu do nieruchomości leśnych dla wszystkich inwestorów zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i eksploatacji infrastruktury.

Ostatnim dokumentem jest Wzór Umowy o umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy nadleśniczym a inwestorem. Zaproponowane postanowienia umowne zakładają dobrowolną współpracę stron świadomych, że porozumienie jest lepszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na decyzję administracyjną zastępującą taką umowę.
 
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 15.11.2019 10:57
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 10:57