Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych

KWARTALNA INFORMACJA

O UDZIELONYCH UMORZENIACH

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r.
O FINANSACH PUBLICZNYCH

 

Prezes UKE w III kwartale 2017 roku nie wydał decyzji umarzających niepodatkowe należności budżetowe.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 28.11.17 13:05
Aktualizacja informacji: 28.11.17 13:14