Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zatwierdzona Instrukcja rachunkowości regulacyjnej i Opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2021

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”), wypełniając obowiązek wynikający z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), wydał w dniu 8 czerwca 2021 r. decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A. jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE:

  1. zatwierdzonej Instrukcji rachunkowości regulacyjnej na rok 2021;
  2. zatwierdzonego Opisu kalkulacji kosztów na rok 2021.

W decyzji Prezes UKE określił zakres publikacji tych dokumentów, tak aby zachowane były wymogi dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a jednocześnie aby w instrukcji rachunkowości regulacyjnej zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, natomiast w opisie kalkulacji kosztów – prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.

Poczta Polska S.A. wykonała obowiązek nałożony decyzją Prezesa UKE i w dniu 23 czerwca 2021 r. przedłożyła załączone poniżej dokumenty.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.08.2021 15:50