Zatwierdzona instrukcja rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2019

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), wydał w dniu 14 lutego 2019 r. decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A., jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE:

  1. zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej na rok 2019;
  2. zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów na rok 2019.

W decyzji Prezes UKE określił zakres publikacji tych dokumentów, tak aby zachowane zostały wymogi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a jednocześnie aby w instrukcji rachunkowości regulacyjnej zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, natomiast w opisie kalkulacji kosztów – prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.

Poczta Polska S.A. wykonała obowiązek nałożony decyzją Prezesa UKE w dniu 28 lutego 2019 r. i przedłożyła do publikacji zatwierdzoną instrukcję rachunkowości regulacyjnej na rok 2019 oraz opis kalkulacji kosztów na rok 2019.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Cząstka
Publikujący: Karolina Krupowicz
Publikacja informacji: 05.03.19 11:45
Aktualizacja informacji: 05.03.19 11:56