Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zatwierdzona instrukcja rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2017

Prezes UKE publikuje: 

  1. zatwierdzoną instrukcję rachunkowości regulacyjnej na rok 2017;
  2. zatwierdzony opis kalkulacji kosztów na rok 2017.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy Prawo pocztowe Prezes UKE wydał 29 czerwca 2017 r. decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A., jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE ww. dokumentów.

W decyzji określono zakres publikacji tych dokumentów, tak aby zachowane zostały wymogi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a jednocześnie aby w instrukcji rachunkowości regulacyjnej zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, natomiast w opisie kalkulacji kosztów – prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.

Poczta Polska S.A. wykonała obowiązek nałożony decyzją Prezesa UKE w dniu 5 lipca 2017 r. i przedłożyła do publikacji zatwierdzoną instrukcję rachunkowości regulacyjnej na rok 2017 oraz opis kalkulacji kosztów na rok 2017.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 19.07.2017 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:57