Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

11 czerwca 2021 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), mającego zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A. (OPL) przewidywanych na rok 2022 w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a) oraz usług realizowanych na rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b). 

Prezes UKE określił wysokość wskaźnika WACC dla kalkulacji kosztów usług na Rynku 3a i 3b realizowanych za pośrednictwem światłowodowej sieci dostępowej na poziomie 9,61%. Wartość wskaźnika WACC uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w wysokości 2,05%. W odniesieniu do pozostałych usług na tych rynkach realizowanych w oparciu o miedzianą sieć dostępową, wskaźnik WACC wynosi 7,56%.

Wyższy wskaźnik WACC dla usług realizowanych w oparciu o światłowodową sieć dostępową, wynika z konieczności stworzenia zachęt do inwestycji w nowoczesną infrastrukturę. OPL, inwestując w sieć nowej generacji, podejmuje ryzyko związane z niepewnością co do przyszłego popytu, kosztów wdrożenia, postępu technologicznego, konkurencji oraz zdarzeń makroekonomicznych.

Decyzja ma służyć promowaniu efektywnych inwestycji oraz innowacji w zakresie nowej infrastruktury światłowodowej. Uwzględnia ryzyko ponoszone przez inwestujące podmioty oraz potrzebę utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym bodźcem do inwestycji. 

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Sałata
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.07.2021 14:10