Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Stanowisko Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A.  

Prezes UKE w dniach 22 kwietnia 2021 r. – 25 maja 2021 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC ) stosowanego przez Orange Polska S.A. w kalkulacji kosztów, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska (KE) przekazała w dniu 25 maja 2021 r. stanowisko, w którym nie zgłosiła uwag do treści zgłoszonego projektu decyzji, przypominając o wymogu przestrzegania obowiązujących ram regulacyjnych Unii Europejskiej (UE) – w tym przypadku przepisów art. 23 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej ustanowionego dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. 

W załączeniu treść stanowiska KE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.06.2021 12:55