Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za rok 2020 i wyniki kalkulacji kosztów na rok 2022

Po zakończonym 23 sierpnia 2021 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 576, (Pt)), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

- sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.,

- wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a/2014) oraz usługi centralnego dostępu
w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b/2014) na rok 2022,

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tj.: firmy Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. (wcześniej Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k.) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Zgodnie ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sporządzone przez OPL sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2020 oraz wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a/2014) oraz usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b/2014) na rok 2022, we wszystkich istotnych aspektach są zgodne:

- z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255 z późn. zm.),

- z instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2020 rok oraz opisem kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a/2014) oraz usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b/2014) na rok 2022, zatwierdzonymi decyzją Prezesa UKE z dnia 8 czerwca 2021 r., nr DR.WORK.609.1.2020.52.

Załączniki:

1.      Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2020 r. oraz wyniki kalkulacji kosztów na rok 2022 w wersji jawnej.

2.      Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta wraz z Załącznikiem nr 1.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.08.2021 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2021 11:37